Hàng hóa cấm vận chuyển bay

Các hàng hóa thuộc diện cấm vận chuyển bay sẽ được chuyển phát đường bộ gồm: – Các sản phẩm ghi tên bằng tiếng ngước ngoài, tên sản phẩm không rõ ràng +Vì không thể phân loại được mặt hàng, tất cả những mặt hàng không rõ tên sản phẩm sẽ được xếp vào hàng […]

Hướng dẫn đóng gói hàng hóa

Quy định đóng gói hàng hóa chung   Tất cả các bưu kiện đều phải đóng gói sẵn sàng trước khi vận chuyển, được niêm phong bởi Người Bán. SON CARGO sẽ chỉ chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa theo nguyên tắc “nguyên đai, nguyên kiện”, và sẽ không chịu trách nhiệm với nội […]